• Bygger världsledande bolag

  Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och vår finansiella styrka strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class.

  Läs mer
  Bygger världsledande bolag
 • Vår målsättning

  Vår målsättning är att öka substansvärdet, bedriva verksamheten effektivt och ge en stadigt stigande utdelning. Över tid bör detta göra det möjligt för oss att skapa en attraktiv totalavkastning till våra aktieägare.

  Läs mer
  Vår målsättning
 • Våra principer

  Vi har ett långsiktigt perspektiv på alla investeringar. Vi agerar alltid med våra innehavs bästa för ögonen och stödjer dem i värdeskapande aktiviteter.

  Läs mer
  Våra principer
 • Affärsidé

  Investor äger betydande poster i högkvalitativa bolag. Via våra styrelsepositioner arbetar vi för kontinuerliga förbättringar i bolagen. Vårt kassaflöde ger oss möjlighet att stödja strategiskt viktiga initiativ i våra innehav, tillvarata investeringsmöjligheter och generera utdelning till våra aktieägare.

  Läs mer
  Affärsidé
 • Flexibilitet att agera

  Vi har en stark finansiell ställning och därmed hög flexibilitet. Vi har långa löptider på våra lån, begränsade refinansieringsbehov i närtid och tillgång till en stor kassa.

  Läs mer
  Flexibilitet att agera
 • Styrelserna i våra bolag

  Styrelserna i våra innehav utgör den centrala delen i vår ägarstyrningsmodell och ska alltid agera för bolagets och samtliga ägares bästa. Det är avgörande att styrelsen innehar relevant expertis, integritet, omdöme och starkt engagemang för verksamheten.

  Läs mer
  Styrelserna i våra bolag

Investors årsstämma 2018

Investor AB:s årsstämma hölls tisdagen den 8 maj 2018 kl 15:00, på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm.

På årsstämman informerades om företagets utveckling det gångna året och beslut togs i ett antal centrala ärenden, såsom val av revisor, ansvarsfrihet för styrelsen, ersättning till styrelsen och revisorn, beslut om antalet styrelseledamöter, val av styrelse för perioden fram till och med nästa årsstämma samt utdelning.

Läs mer här          Se Johan Forssells vd-anförande här

Investors delårsredogörelse januari-mars 2018

Det justerade substansvärdet uppgick till 383.027 Mkr (501 kronor per aktie) per den 31 mars 2018, en minskning om 1.720 Mkr, motsvarande 0 procent, under kvartalet.

Fredagen den 20 april 2018 kl.10:00 hölls en telefonkonferens i vilken vd och koncernchef Johan Forssell och finansdirektör Helena Saxon presenterade delårsredogörelsen januari-mars 2018.

Presentationen samt presentationsmaterial finns tillgängligt via länkarna nedan.

Läs rapporten          Till webbsändningen          Till presentationen

investor pattern