• Bygger världsledande bolag

  Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och vår finansiella styrka strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class.

  Läs mer
  Bygger världsledande bolag
 • Vår målsättning

  Vår målsättning är att öka substansvärdet, bedriva verksamheten effektivt och ge en stadigt stigande utdelning. Över tid bör detta göra det möjligt för oss att skapa en attraktiv totalavkastning till våra aktieägare.

  Läs mer
  Vår målsättning
 • Våra principer

  Vi har ett långsiktigt perspektiv på alla investeringar. Vi agerar alltid med våra innehavs bästa för ögonen och stödjer dem i värdeskapande aktiviteter.

  Läs mer
  Våra principer
 • Affärsidé

  Investor äger betydande poster i högkvalitativa bolag. Via våra styrelsepositioner arbetar vi för kontinuerliga förbättringar i bolagen. Vårt kassaflöde ger oss möjlighet att stödja strategiskt viktiga initiativ i våra innehav, tillvarata investeringsmöjligheter och generera utdelning till våra aktieägare.

  Läs mer
  Affärsidé
 • Flexibilitet att agera

  Vi har en stark finansiell ställning och därmed hög flexibilitet. Vi har långa löptider på våra lån, begränsade refinansieringsbehov i närtid och tillgång till en stor kassa.

  Läs mer
  Flexibilitet att agera
 • Styrelserna i våra bolag

  Styrelserna i våra innehav utgör den centrala delen i vår ägarstyrningsmodell och ska alltid agera för bolagets och samtliga ägares bästa. Det är avgörande att styrelsen innehar relevant expertis, integritet, omdöme och starkt engagemang för verksamheten.

  Läs mer
  Styrelserna i våra bolag

Investors delårsredogörelse januari-mars 2017

Som tidigare aviserats publicerar Investor nu som tilläggsinformation bedömda marknadsvärden för de större helägda dotterföretagen och partnerägda investeringarna inom Patricia Industries. Baserat på dessa bedömda marknadsvärden uppgick det justerade substansvärdet* till 372.547 Mkr (487 kronor per aktie).

Telefonkonferensen hölls måndagen den 24 april 2017, i vilken vd och koncernchef Johan Forssell och finansdirektör Helena Saxon deltar. Du kan se och höra presentationen i efterhand genom att följa länkarna nedan.

Läs rapporten

Till webcast

Till presentationen

Årsstämma

Investor AB:s årsstämma hålls onsdagen den 3 maj 2017 kl 15:00, på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl 13:30. Klockan 14.00 startar "Investordialogen", där Investors styrelseordförande Jacob Wallenberg och verkställande direktören Johan Forssell finns tillgängliga för dialog och frågor. Enklare förtäring serveras före årsstämman.

Läs mer

Kapitalmarknadsdag 2017

Vår kapitalmarknadsdag ägde rum på Grand Hôtel i Stockholm den 30 mars 2017.

Syftet med kapitalmarknadsdagen var att presentera Investors strategi och investeringsaktiviteter inom Noterade Kärninvesteringar, EQT och Patricia Industries. Talare inkluderade Investors ledning, EQT:s vd och vd:arna för våra större helägda dotterföretag.

Till presentationerna         Till webbsändningen (endast på engelska)

investor pattern