• Bygger världsledande bolag

  Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och vår finansiella styrka strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class.

  Läs mer
  Bygger världsledande bolag
 • Vår målsättning

  Vår målsättning är att öka substansvärdet, bedriva verksamheten effektivt och ge en stadigt stigande utdelning. Över tid bör detta göra det möjligt för oss att skapa en attraktiv totalavkastning till våra aktieägare.

  Läs mer
  Vår målsättning
 • Våra principer

  Vi har ett långsiktigt perspektiv på alla investeringar. Vi agerar alltid med våra innehavs bästa för ögonen och stödjer dem i värdeskapande aktiviteter.

  Läs mer
  Våra principer
 • Affärsidé

  Investor äger betydande poster i högkvalitativa bolag. Via våra styrelsepositioner arbetar vi för kontinuerliga förbättringar i bolagen. Vårt kassaflöde ger oss möjlighet att stödja strategiskt viktiga initiativ i våra innehav, tillvarata investeringsmöjligheter och generera utdelning till våra aktieägare.

  Läs mer
  Affärsidé
 • Flexibilitet att agera

  Vi har en stark finansiell ställning och därmed hög flexibilitet. Vi har långa löptider på våra lån, begränsade refinansieringsbehov i närtid och tillgång till en stor kassa.

  Läs mer
  Flexibilitet att agera
 • Styrelserna i våra bolag

  Styrelserna i våra innehav utgör den centrala delen i vår ägarstyrningsmodell och ska alltid agera för bolagets och samtliga ägares bästa. Det är avgörande att styrelsen innehar relevant expertis, integritet, omdöme och starkt engagemang för verksamheten.

  Läs mer
  Styrelserna i våra bolag
Investor talks puff

Investor 100 år

Under 2016 fyller Investor 100 år. I samband med jubiléet anordnades Investor Talks den 15 oktober, på Aula Medica - en eftermiddag för att fira, lyssna till inspirerande talare och njuta av underhållning. Hela evenemanget finns att se här på vår hemsida.

Investor har även publicerat en bok som berättar om de människor, de företag och affärer, de händelser och den omvärld som bidragit till att forma företaget under dess första 100 år. Boken är skriven av författaren och ekonomijournalisten Ronald Fagerfjäll och bygger på intervjuer med ett stort antal nyckelpersoner från Investor och dess nätverk. Investors aktieägare kan köpa boken till specialpriset 179 kr via länken nedan.

 

Se Investor Talks     Besök vår jubileumshemsida     Köp vår bok  

Ny hemsida för Patricia Industries

Patricia Industries ansvarar för de helägda, privata dotterföretagen inom Investor AB. Sedan 2006 har fokus på helägda dotterföretag ökat markant. Patricia Industries grundades 2015 för att påskynda och öka engagemanget för detta arbete. 

Läs mer om Patricia Industries på deras nya hemsida.

investor pattern