• Bygger världsledande bolag

  Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och vår finansiella styrka strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class.

  Läs mer
  Bygger världsledande bolag
 • Vår målsättning

  Vår målsättning är att öka substansvärdet, bedriva verksamheten effektivt och ge en stadigt stigande utdelning. Över tid bör detta göra det möjligt för oss att skapa en attraktiv totalavkastning till våra aktieägare.

  Läs mer
  Vår målsättning
 • Våra principer

  Vi har ett långsiktigt perspektiv på alla investeringar. Vi agerar alltid med våra innehavs bästa för ögonen och stödjer dem i värdeskapande aktiviteter.

  Läs mer
  Våra principer
 • Affärsidé

  Investor äger betydande poster i högkvalitativa bolag. Via våra styrelsepositioner arbetar vi för kontinuerliga förbättringar i bolagen. Vårt kassaflöde ger oss möjlighet att stödja strategiskt viktiga initiativ i våra innehav, tillvarata investeringsmöjligheter och generera utdelning till våra aktieägare.

  Läs mer
  Affärsidé
 • Flexibilitet att agera

  Vi har en stark finansiell ställning och därmed hög flexibilitet. Vi har långa löptider på våra lån, begränsade refinansieringsbehov i närtid och tillgång till en stor kassa.

  Läs mer
  Flexibilitet att agera
 • Styrelserna i våra bolag

  Styrelserna i våra innehav utgör den centrala delen i vår ägarstyrningsmodell och ska alltid agera för bolagets och samtliga ägares bästa. Det är avgörande att styrelsen innehar relevant expertis, integritet, omdöme och starkt engagemang för verksamheten.

  Läs mer
  Styrelserna i våra bolag

Investors Bokslutskommuniké 2018

Det justerade substansvärdet uppgick till 372.004 Mkr (486 kronor per aktie) per den 31 december 2018, en minskning om 48.566 Mkr, eller 12 procent, under kvartalet. Det rapporterade substansvärdet uppgick till 327.508 Mkr (428 kronor per aktie) per den 31 december 2018, en minskning om 44.863 Mkr, eller 12 procent, under kvartalet.

En presskonferens hölls torsdagen den 24 januari 2019. Vd och koncernchef Johan Forssell och Finansdirektör Helena Saxon presenterade Bokslutskommunikén 2018. Du kan se och höra presentationen i efterhand genom att följa länkarna nedan.

Till rapporten             Till webcast            Till presentationen

Investors Årsstämma 2019

Investor AB:s årsstämma äger rum onsdagen den 8 maj 2019, klockan 15:00 på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 13:30. Anmälan att delta i årsstämman kan göras från och med fredagen den 29 mars 2019. Anmälan kan göras via Investors hemsida eller på telefonnummer 08 – 611 29 10.

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas en utdelning om 13,00 (12,00) kronor per aktie för räkenskapsåret 2018. Som föregående år föreslås utdelningen utbetalas i två delar, 9,00 kronor per aktie med avstämningsdag 10 maj  2019 och 4,00 kronor per aktie med avstämningsdag 11 november 2019.

Läs mer här

investor pattern