• Bygger världsledande bolag

  Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och vår finansiella styrka strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class.

  Läs mer
  Bygger världsledande bolag
 • Vår målsättning

  Vår målsättning är att öka substansvärdet, bedriva verksamheten effektivt och ge en stadigt stigande utdelning. Över tid bör detta göra det möjligt för oss att skapa en attraktiv totalavkastning till våra aktieägare.

  Läs mer
  Vår målsättning
 • Våra principer

  Vi har ett långsiktigt perspektiv på alla investeringar. Vi agerar alltid med våra innehavs bästa för ögonen och stödjer dem i värdeskapande aktiviteter.

  Läs mer
  Våra principer
 • Affärsidé

  Investor äger betydande poster i högkvalitativa bolag. Via våra styrelsepositioner arbetar vi för kontinuerliga förbättringar i bolagen. Vårt kassaflöde ger oss möjlighet att stödja strategiskt viktiga initiativ i våra innehav, tillvarata investeringsmöjligheter och generera utdelning till våra aktieägare.

  Läs mer
  Affärsidé
 • Flexibilitet att agera

  Vi har en stark finansiell ställning och därmed hög flexibilitet. Vi har långa löptider på våra lån, begränsade refinansieringsbehov i närtid och tillgång till en stor kassa.

  Läs mer
  Flexibilitet att agera
 • Styrelserna i våra bolag

  Styrelserna i våra innehav utgör den centrala delen i vår ägarstyrningsmodell och ska alltid agera för bolagets och samtliga ägares bästa. Det är avgörande att styrelsen innehar relevant expertis, integritet, omdöme och starkt engagemang för verksamheten.

  Läs mer
  Styrelserna i våra bolag

Investors Delårsredogörelse januari-september 2018

Det justerade substansvärdet, baserat på bedömda marknadsvärden för de större dotterföretagen och partnerägda investeringarna inom Patricia Industries, uppgick till 420.572 Mkr (550 kronor per aktie) per den 30 september 2018. Det justerade substansvärdet ökade med 26.402 Mkr, eller 7 procent, under kvartalet. Det rapporterade substansvärdet uppgick till 372.371 Mkr (487 kronor per aktie) per den 30 september 2018, en ökning med 24.514 Mkr, eller 7 procent, under kvartalet.

En presskonferens hölls onsdagen den 17 oktober 2018. Vd och koncernchef Johan Forssell och finansdirektör Helena Saxon presenterade Delårsredogörelsen januari-september 2018. Du kan se och höra presentationen i efterhand genom att följa länkarna nedan.

Till rapporten         Till webcast         Till presentationen

Patricia Industries kommenterar dotterbolaget Aleris avyttring av Aleris Omsorg

Aleris har idag kommunicerat att omsorgsverksamheten Aleris Omsorg avyttras till Ambea. Avyttringen gäller drygt 300 verksamheter med närmare 6000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Aleris är ett av Skandinaviens ledande vård- och omsorgsföretag och är ett helägt dotterbolag till Patricia Industries, en del av Investor AB. Aleris blir efter avyttringen ett renodlat sjukvårdföretag.

Läs kommentaren här

investor pattern