• Bygger världsledande bolag

  Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och vår finansiella styrka strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class.

  Läs mer
  Bygger världsledande bolag
 • Vår målsättning

  Vår målsättning är att öka substansvärdet, bedriva verksamheten effektivt och ge en stadigt stigande utdelning. Över tid bör detta göra det möjligt för oss att skapa en attraktiv totalavkastning till våra aktieägare.

  Läs mer
  Vår målsättning
 • Våra principer

  Vi har ett långsiktigt perspektiv på alla investeringar. Vi agerar alltid med våra innehavs bästa för ögonen och stödjer dem i värdeskapande aktiviteter.

  Läs mer
  Våra principer
 • Affärsidé

  Investor äger betydande poster i högkvalitativa bolag. Via våra styrelsepositioner arbetar vi för kontinuerliga förbättringar i bolagen. Vårt kassaflöde ger oss möjlighet att stödja strategiskt viktiga initiativ i våra innehav, tillvarata investeringsmöjligheter och generera utdelning till våra aktieägare.

  Läs mer
  Affärsidé
 • Flexibilitet att agera

  Vi har en stark finansiell ställning och därmed hög flexibilitet. Vi har långa löptider på våra lån, begränsade refinansieringsbehov i närtid och tillgång till en stor kassa.

  Läs mer
  Flexibilitet att agera
 • Styrelserna i våra bolag

  Styrelserna i våra innehav utgör den centrala delen i vår ägarstyrningsmodell och ska alltid agera för bolagets och samtliga ägares bästa. Det är avgörande att styrelsen innehar relevant expertis, integritet, omdöme och starkt engagemang för verksamheten.

  Läs mer
  Styrelserna i våra bolag

Investors Delårsrapport januari-juni 2017

Det justerade substansvärdet*, baserat på bedömda marknadsvärden för de större helägda dotterföretagen och partnerägda investeringarna inom Patricia Industries, uppgick till 376.736 Mkr (493 kronor per aktie) per den 30 juni 2017. Inklusive återlagd utdelning motsvarade detta en ökning om 12.600 Mkr, eller 3 procent, under kvartalet.

Det rapporterade substansvärdet1)* uppgick till 331.238 Mkr (433 kronor per aktie) per den 30 juni 2017, en ökning med 1.041 Mkr (1 krona per aktie), under kvartalet. Inklusive återlagd utdelning ökade substansvärdet med 9.452 Mkr, motsvarande 3 procent.

En telefonkonferens hölls onsdagen den 19 juli 2017 kl. 10:00. VD och koncernchef Johan Forssell och CFO Helena Saxon presenterade delårsrapporten januari-juni 2017. Du kan ta del av presentationen i efterhand genom att följa länkarna nedan.

Läs rapporten

Till webcast

Till presentationen

Årsstämma

Investor AB:s årsstämma hölls onsdagen den 3 maj 2017 kl 15:00, på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm.

Läs mer

investor pattern