• Bygger världsledande bolag

  Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och vår finansiella styrka strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class.

  Läs mer
  Bygger världsledande bolag
 • Vår målsättning

  Vår målsättning är att öka substansvärdet, bedriva verksamheten effektivt och ge en stadigt stigande utdelning. Över tid bör detta göra det möjligt för oss att skapa en attraktiv totalavkastning till våra aktieägare.

  Läs mer
  Vår målsättning
 • Våra principer

  Vi har ett långsiktigt perspektiv på alla investeringar. Vi agerar alltid med våra innehavs bästa för ögonen och stödjer dem i värdeskapande aktiviteter.

  Läs mer
  Våra principer
 • Affärsidé

  Investor äger betydande poster i högkvalitativa bolag. Via våra styrelsepositioner arbetar vi för kontinuerliga förbättringar i bolagen. Vårt kassaflöde ger oss möjlighet att stödja strategiskt viktiga initiativ i våra innehav, tillvarata investeringsmöjligheter och generera utdelning till våra aktieägare.

  Läs mer
  Affärsidé
 • Flexibilitet att agera

  Vi har en stark finansiell ställning och därmed hög flexibilitet. Vi har långa löptider på våra lån, begränsade refinansieringsbehov i närtid och tillgång till en stor kassa.

  Läs mer
  Flexibilitet att agera
 • Styrelserna i våra bolag

  Styrelserna i våra innehav utgör den centrala delen i vår ägarstyrningsmodell och ska alltid agera för bolagets och samtliga ägares bästa. Det är avgörande att styrelsen innehar relevant expertis, integritet, omdöme och starkt engagemang för verksamheten.

  Läs mer
  Styrelserna i våra bolag

Bokslutskommuniké 2016

Substansvärdet uppgick till 300.077 Mkr (393 kronor per aktie) per den 31 december 2016, en ökning med 9.394 Mkr (13 kronor per aktie), under kvartalet, vilket motsvarar en förändring om 3 procent. Investors styrelse föreslår en utdelning per aktie om 11,00 (10,00) kronor.

Investors möte för analytiker och media hölls tisdagen den 31 januari 2017 på Arsenalsgatan 8C. Vd och koncernchef Johan Forssell och finansdirektör Helena Saxon presenterade Bokslutskommunikén 2016. Du kan se och höra presentationen i efterhand genom att följa länkarna nedan.

 

Läs rapporten     Till webcast      Till presentationen

Ny hemsida för Patricia Industries

Patricia Industries ansvarar för de helägda, privata dotterföretagen inom Investor AB. Sedan 2006 har fokus på helägda dotterföretag ökat markant. Patricia Industries grundades 2015 för att påskynda och öka engagemanget för detta arbete. 

Läs mer om Patricia Industries på deras nya hemsida.

investor pattern