Investerare & Media

Här hittar du vår finansiella rapportering, inklusive delårsrapporter och årsredovisningar samt pressmeddelanden.

Rapporter

Rapporter

Här hittar du våra aktuella rapporter och publikationer.

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

I denna sektion kan du hitta och läsa våra pressmeddelanden.

Presentationer

Presentationer

Här hittar du presentationsmaterial från Investor. Presentationerna uppdateras kontinuerligt och publiceras i samband med pressträffar, telefonkonferenser och liknande evenemang.

Investoraktien

Investoraktien

Här kan du hitta data om Investors totalavkastning och aktieutveckling, såväl historiskt som dagsnoterat. Det finns även annan information relaterad till Investoraktien. Du finner också information om ägarstrukturen i Investor.

Investor i siffror

Investor i siffror

I detta avsnitt finner du både aktuell och historisk finansiell statistik. Informationen är antingen på kvartalsbasis eller årsbasis.

Risker och riskhantering

Risker och riskhantering

Inom Investor är riskhantering en integrerad del av processerna vilket innebär att styrning samt ansvar för risker ligger nära affärsverksamheten.

Treasury

Treasury

Treasurys huvudsakliga ansvar är lnvestorskoncernens lånefinansiering. Enheten hanterar även den ränte- och valutakursrisk som uppstår i vår dagliga verksamhet.

Aktieägar- och mediaservice

Aktieägar- och mediaservice

Här kan du genom vår prenumerationstjänst få tillgång till finansiell dokumentation inklusive pressmeddelanden, kvartals- och årsredovisningar.

Nyhetsrum

Nyhetsrum

I nyhetsrummet hittar du artiklar och rapporter om Investor och våra aktiviteter. Emellanåt redovisar vi också klargöranden eller kommentarer samt bakgrundsinformation gällande artiklar, intervjuer och andra diskussioner.

Kalender

Kalender

Vår kalender visar kommande och tidigare Investorarrangerade aktiviteter och andra viktiga datum.

Bildarkiv

Bildarkiv

I vårt bildarkiv hittar du pressbilder för vår Styrelse och Ledningsgrupp. Du kan även ladda hem Investors logotyp.

investor pattern