Deklarationshjälp

Aktiekalkylatorn hjälper dig att följa utvecklingen av ditt Investorsinnehav över tiden. Om du använder kalkylatorn som underlag för deklartationen så kan inte Investor ge några garantier för att du deklarerar på rätt sätt. Den ska ses som ett hjälpmedel. Du kan också läsa under "Historiska aktiefakta" för ytterligare information om händelser som påverakat aktiekapitalet.

Några vanliga frågor kring deklarationen

Hur skall reavinsten deklareras?
Reavinsten är skillnaden mellan ditt ingångsvärde och försäljningsvärde, detta skall tas upp på en särskild blankett i deklarationen.

Sammanställning av mina köp och försäljningar av Investoraktien?
Din bank, fondkommissionär eller Värdepapperscentralen (Sverige) skickar information om de transaktioner som görs. Spara informationen inför din deklaration.

Vem vet ingångsvärdet på mina Investoraktier?
Din bank, fondkommissionär eller Värdepapperscentralen (Sverige) skickar information om de transaktioner som görs. Spara informationen inför din deklaration.

Jag bor utanför Sverige, måste jag deklarera mina Investoraktier då?
Kontakta ditt lokala skattekontor eller Skatteverket.

Kan jag få hjälp av Investor när jag skall deklarera?
Bolaget kommer inte att kunna hjälpa till med deklarationen då den är individuell, kontakta din bank för mer information.

investor pattern