Investor i siffror

I detta avsnitt finner du både aktuell och historisk finansiell statistik. Informationen är antingen på kvartalsbasis eller årsbasis.

Den finansiella informationen är uppdelad i två delar: Nyckeltal och Räkenskaper. Du finner dessa i menyn till vänster där du även finner generell information om våra redovisningsprinciper.

Nyckeltal
Inom avsnittet Nyckeltal kan du följa utveckling av Investor utifrån ett antal av de viktigaste perspektiven. Du kan både ladda ner excel-filer, läsa tabeller på skärmen och generera grafer på de utvalda talen. 

Räkenskaper
Inom avsnittet Räkenskaper kan du följa Investors resultat- och balansräkning, liksom kassaflöde över tiden. 

Redovisningsprinciper
Inom avsnittet Redovisningsprinciper kan du läsa om våra generella redovisningprinciper och därmed grunderna för vår finansiella information.

investor pattern