Investors största ägare

Investors största ägare är Wallenbergstiftelserna. De tre största: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Stiftelsen Marianne och Marcus Wallenberg samt Stiftelsen Marcus och Amalia, innehar tillsammans 23,4 procent av kapitalet och 50,1 procent av rösterna i Investor. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är den enskilt största ägaren med 20,0 procent av kapitalet och 43,0 procent av rösterna.

Den 31 december 2015 uppgick vårt aktiekapital till 4.795 Mkr fördelat på 767.175.030 aktier. Totalt hade vi 155.629 (152.332) aktieägare. Sett till antalet utgör privatpersoner den klart största ägarkategorin medan institutionella ägare dominerar när det gäller kapitalandel.

Per den 30 september 2016 uppgick det utländska ägandet i Investor till 30 (33) procent.

Investors 10 största ägare sorterade efter kapitalandel 30/9 2016*:

Ägare

% av kapital

% av röster

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

20,0

43,0

Alecta

5,9

3,0

AMF

4,1

8,2

SEB-stiftelsen

2,3

4,9

Marianne och Marcus Wallenberg stiftelse

1,9

4,2

Swedbank Robur fonder

1,8

0,8

SEB-fonder  

1,6

0,5

Stiftelsen Marcus och Amalia

1,4

3,1

 AFA Försäkring

1,0

0,4

 Nordea fonder

0,9

0,3

* Huvuddelen av de aktier som ägs av utländska ägare är förvaltarregistrerade, vilket innebär att de faktiska ägarna inte framgår av informationen från Euroclear Sweden AB. De större utländska ägarna redovisas därför inte i tabellen ovan. 

investor pattern