Utdelningspolicy

Utdelningspolicy
Investors utdelningspolicy innebär att en hög andel av mottagna utdelningar från noterade kärninvesteringar vidareutdelas samt att en distribution sker till aktieägarna från övriga nettotillgångar som motsvarar en direktavkastning i linje med aktiemarknaden. Målsättningen är att åstadkomma en stadigt stigande utdelning.

Föreslagen utdelning 2017
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till aktieägarna utdelas en utdelning om 11,00 (10,00) kronor per aktie för räkenskapsåret 2016. Den föreslagna utdelningen är baserad på Investors kommunicerade utdelningspolicy. Investors utdelningspolicy innebär att en hög andel av mottagna utdelningar från noterade kärninvesteringar vidareutdelas samt att en distribution sker till aktieägarna från övriga nettotillgångar som motsvarar en direktavkastning i linje med aktiemarknaden. Målsättningen för Investor är även att betala en stadigt stigande utdelning.

investor pattern