Utdelningspolicy

Utdelningspolicy
Utdelningspolicyn innebär att en hög andel av mottagna utdelningar från noterade kärninvesteringar vidareutdelas samt att en distribution sker till aktieägarna från övriga nettotillgångar som motsvarar en direktavkastning i linje med aktiemarknadens. Målet är att generera en stadigt stigande utdelning.

Föreslagen utdelning 2017
Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 12,00 kr per aktie för räkenskapsåret 2017. För att bättre spegla Investors kassaflödesprofil föreslås utdelningen från och med i år utbetalas i två delar, 8,00 kr per aktie med avstämningsdag den 11 maj 2018 och 4,00 kr per aktie med avstämningsdag den 12 november 2018. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 16 maj 2018 och torsdagen den 15 november 2018.

 

investor pattern