Investor kommenterar uppgifter i medierna angående kostnader för festen i samband med vårt hundraårsjubileum

2016-10-12 13:00

Investor firar 100 år och ordnar med anledning av detta ett öppet hus-liknande mingel med utställning på Investors helägda Grand Hôtel.

 

Minglet och utställningen på Grand ska ses i ljuset av att det är en unik händelse att fira 100 år. Vi använder tillfället för att visa upp våra företag och bolagens innovationer som ska bära in i framtiden. Det känner vi stolthet över.

 

För detta ändamål använder vi Investors eget hotell. Det stämmer att vi transparent och öppet redovisar vår budget för detta till 10 miljoner kronor. Men över hälften av den budgeten, dvs 50 % används till att bygga upp utställningar för företagen, deras innovationer, redovisa svensk industrihistoria genom hundra år och teknik i anslutning till dessa utställningsytor.

 

En fjärdedel av budgeten, dvs 25 % används vidare till att vi hyr alla ytor av hotellet denna kväll. Självfallet blir kostnaderna för Investor i praktiken lägre eftersom vi heläger hotellet, därmed håller vi kostnader och intäkter inom vår egen företagsgrupp. Men likväl har vi öppet och transparent redovisat detta som en delsumma i vår budget vid frågor.

 

Slutligen är en fjärdedel av summan budgeterat till mingelmat, dryck och uppvisandet av svensk kultur. Det är ingen sittande middag utan ett öppet hus-mingel hela kvällen. Artisterna är enskilda sångare och medlemmar av körer och orkestrar. Eftersom det inte är en sittande middag så går det inte att fastställa en exakt summa för varje individuell gäst. Men alla sådana summor blir väsentligt lägre än hur de nu har redovisat i medier.

 

Vi är stolta över att vi fyller 100 år och vill självklart tillsammans med våra innehav och nätverk spegla det långsiktiga ägandet, som har varit till nytta för dels våra bolags innovationsförmåga, och för samhällsutvecklingen.

 

Flera bolag som t ex Atlas Copco har varit med i vår portfölj sedan starten 1916.

 

Syftet med utställningen är att visa upp våra portföljbolag och deras innovationer och hur de möter morgondagens utmaningar.

 

Temat för firandet är INNOVATION AND IMPACT och alla våra 19 innehav kommer att visa upp sina senaste innovationer inom tre teman, Industry 4.0, Sustainable Cities och Life Science and Care.

 

Gästerna är huvudsakligen Investors anställda i Sverige och utomlands samt många representanter för Investors innehav. Det är den absolut största gruppen av gästerna. Därtill har vi bjudit in svenska och internationella nätverk och affärskontakter. Gästerna är bjudna med respektive eftersom det är ett 100-årsjubileum.

investor pattern