Investor Talks 2016

Lördagen den 15 oktober hölls Investor Talks på Aula Medica i Stockholm. Presentationerna fokuserade kring vår affärsfilosofi: "att gå från det gamla till det nya är den enda tradition värd att bevara." Du kan titta på Investor Talks i sin helhet här nedan (på engelska).

  • Transforming Investor – The next 100 years, Liselotte Östblom, Introduction by Jacob Wallenberg

  • Transforming the world map – Connectivity is destiny, Parag Khanna

  • Transforming healthcare – Mapping out our medical future, Mathias Uhlén

  • Transforming intelligence – A new era of collaboration, Danica Kragic

  • Transforming sport – Victory in the face of adversity

  • Transforming music – Keeping in tune with the future, Staffan Scheja

  • Transforming perspectives – Reaching for the stars, Per Hallberg

  • Transforming the mind – Training a new generation of 21st century leaders, Swedish Memory Team

  • Transforming science – Numbers shape the world around us, Marcus du Sautoy

  • Listen to the future - Voices of the next generation, The Royal College of Music and Adolf Fredrik’s Music School

investor pattern