Filmen om Investor

Här kan du se filmen om Investor från årets Årsstämma.

investor pattern