Legala och regulatoriska risker

Inom området Compliance bevakas de åtaganden som följer av externa regelverk och lagar, avtalsrelaterade åtaganden samt företagsinterna regler.

Medvetenheten om legala och regulatoriska risker inom koncernen är hög. Legal- och Compliancefunktionernas arbete verkar för att minimera dessa risker och säkerställa att verksamheten följer existerande lagar, regler och andra externa krav.

investor pattern