Förfallostruktur

Den genomsnittliga löptiden i Investor AB:s skuldportfölj var 10,1 (10,0) år per den 30 september 2017, exklusive lånen i Mölnlycke, Laborie, Aleris, Permobil, BraunAbility, Grand Group och Vectura.

investor pattern