Förfallostruktur

Den genomsnittliga löptiden i Investor AB:s skuldportfölj var 9,6 (9,9) år per den 31 mars 2018, exklusive lånen i Mölnlycke, Laborie, Aleris, Permobil, BraunAbility, Grand Group och Vectura.

investor pattern