Förfallostruktur

Den genomsnittliga löptiden i Investor AB:s skuldportfölj var 9,3 (9,9) år per den 30 juni 2018, exklusive lånen i Mölnlycke, Laborie, Aleris, Permobil, BraunAbility, Grand Group, Vectura, Sarnova och Piab.

investor pattern