Ratinginformation

En kreditrating är en relativ bedömning av ett bolags förmåga att uppfylla sina betalningsåtaganden och finansiella åtaganden.

Investor har en kort- och långsiktig rating från Standard & Poor's och Moody's. Översynsmöten hålls varje år mellan ratinginstituten och Investors ledning. Därutöver är Investor kontinuerligt i kontakt med ratinganalytiker på respektive institut.

Ratinginstitut

Långsiktig rating

Utsikt

Kortsiktig rating

Standard & Poors

AA-

Stable

K-1/A-1+

Moody's

Aa3

Stable

P-1


Ratingrapporter
​ 

För mer information om Standard & Poor's och Moody's, klicka på deras respektive länkar i högerspalten.

 

Externa länkar

investor pattern