Skuldsättningspolicy

Med hänsyn till tagen till risk, önskad finansiell flexibilitet och aktuell skattesituation är vår optimala skuldsättningsgrad 5-10 procent över en konjunkturcykel.

Finansiell flexibilitet
Givet vår verksamhet kan skuldsättningsgraden periodvis över- eller understiga den optimala nivån. Enligt vår policy bör dock skuldsättningsgraden inte överstiga 25 procent under längre perioder. Vår skuldsättningspolicy gör det möjligt för oss att tillvarata investeringsmöjligheter och stödja våra innehav.

Skuldfinansieringen för dotterföretagen inom Patricia Industries är utan garantier från Investor och därmed inte inkluderad i Investors nettoskuld. Inom Patricia Industries garanterar Investor 0,7 Mdr kronor av 3 Skandinaviens externa lån, vilka inte inkluderas i Investors nettoskuld.

investor pattern