Utestående publika obligationer

För att se Investor AB nuvarande utestående publika lån, se pdf under dokument.

investor pattern