Noterade Kärninvesteringar

Noterade Kärninvesteringar består av våra noterade portföljbolag i vilka vi är en betydande minoritetsägare.

Våra noterade kärninvesteringar är ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Epiroc, Ericsson, Husqvarna, Nasdaq, Saab, SEB, Sobi och Wärtsilä. Dessa är multinationella företag med starka marknadspositioner och beprövade affärsmodeller.

Generellt anser vi att våra noterade kärninvesteringar har starka positioner och vi arbetar kontinuerligt för att hjälpa dem fortsätta vara eller bli best-in-class.

Läs mer om vårt aktiva ägande under Affärsidé och strategi.
Läs mer om våra Noterade Kärninvesteringar.

investor pattern