Patricia Industries

Patricia Industries består av våra helägda dotterföretag, partnerägda företag och finansiella investeringar.

Patricia Industries huvudfokus är att investera i och utveckla helägda företag i Norden och Nordamerika. Med fullt ansvar för ägandet av våra dotterföretag, arbetar vi från kontor i Stockholm, New York och Palo Alto, med ett eget investeringsmandat och en egen särskilt utsedd styrelse.

Portföljen
Våra dotterföretag är Aleris, BraunAbility, Grand Group, Laborie, Mölnlycke, Permobil, Piab, Sarnova och Vectura. 3 Scandinavia grundades tillsammans med CK Hutchison Holdings år 2000 och har varit partnerägt sedan dess. Dessa företag har generellt starka marknadspositioner och företagskulturer i branscher med långsiktig tillväxtpotential.

Patricia Industries portfölj inkluderar även finansiella investeringar från vår tidigare venture capitalverksamhet, Investor Growth Capital. Vårt mål är att maximera värdet av dessa innehav och använda försäljningslikviderna till investeringar i befintliga och nya dotterföretag. Vissa innehav har potential att bli långsiktiga investeringar.

Länk till Patricia Industries hemsida
Läs mer om Patricia Industries under Våra investeringar
Läs mer om vårt aktiva ägande under Affärsidé och strategi.

investor pattern