Utskott 2013

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman den 15 april 2013 valdes följande medlemmar till utskottsarbete.

Ersättningsutskott

  • Jacob Wallenberg (ordförande)
  • O. Griffith Sexton
  • Lena Treschow Torell

Revisionsutskott

  • Sune Carlsson (ordförande)
  • Jacob Wallenberg
  • Peter Wallenberg Jr

Finans- och riskutskott

  • Grace Reksten Skaugen (ordförande)
  • Gunnar Brock
  • Jacob Wallenberg
investor pattern