Utskott 2016

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman den 10 maj 2016 valdes följande medlemmar till utskottsarbete.

Ersättningsutskottet

  • Jacob Wallenberg (Ordförande)
  • Lena Treschow Torell
  • Tom Johnstone

Revisions- och riskutskottet

  • Grace Reksten Skaugen (Ordförande)
  • Gunnar Brock
  • Magdalena Gerger
  • Jacob Wallenberg
investor pattern