Våra medarbetare

Våra medarbetare är av avgörande betydelse för att vi ska uppnå vår vision och våra uppsatta mål. Detta gör att vi ställer höga krav på våra medarbetare vad gäller kompetens, ambition och nytänkande. För att kunna rekrytera och behålla rätt medarbetare lägger vi stor vikt vid att skapa en dynamisk arbetsplats som får människor att trivas och utvecklas.

Sök arbete hos oss
Vill du söka arbete hos oss är du välkommen att skicka ditt CV till vår samarbetspartner Novare Executive Search, via nedanstående mailadress.

Novare Executive Search matchar din ansökan mot aktuella tjänster hos oss samt spar dina inskickade uppgifter inför framtiden.
 
contact@novare.se

Dina uppgifter behandlas givetvis med fullständig sekretess samt i enlighet med PuL (personuppgiftslagen).

Externa länkar

investor pattern