Sponsring

Vi ser våra sponsoraktiviteter som ett sätt att kombinera affärsrelaterade åtaganden med vårt samhällsansvar. Våra prioriterade områden är ungdomar, utbildning, entreprenörskap och jämlikhet.

Aktuella sponsoraktiviteter inkluderar:

UNG FÖRETAGSAMHET
Vi stödjer Ung Företagsamhet som är en ideell organisation, som sedan 1980 verkar för att införa företagsamhet och entreprenörskap i det svenska utbildningssystemet. Organisationen ger gymnasieelever möjlighet att träna sin företagsamhet genom att driva ett eget företag som bygger på ungdomarnas egna affärsidéer.

BUSINESS CHALLENGE
Business Challenge riktar sig till dig mellan 18-30 år som ska starta ett företag eller till dig som nyligen har startat ett som du vill komma igång med eller vidareutveckla. Business Challenge tar dig och ditt företag successivt igenom naturliga företagsmoment, från idé till första kund! Under Business Challenge har du och ditt företag möjlighet att tävla om och vinna kompetens och kapital.

investor pattern