Investor i korthet

Investor, som bildades av familjen Wallenberg 1916, är en engagerad ägare av internationella kvalitetsbolag.

Vi har ett långsiktigt investeringsperspektiv och stödjer våra företag i deras arbete för att skapa uthålligt värde. Genom styrelserepresentation, industriell kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att våra företag ska uppnå eller bibehålla positionen best-in-class.

Vision
Som långsiktig ägare bygger och utvecklar vi aktivt ledande företag.

Syfte
Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag.

Affärsidé
Investor äger betydande poster i ledande, högkvalitativa, globala företag. Via styrelserepresentation arbetar vi för kontinuerliga förbättringar i företagen. Med vår industriella erfarenhet, vårt omfattande nätverk och vår finansiella styrka, strävar vi efter att våra företag ska uppnå eller bibehålla positionen best-in-class.

Vi utvärderar alltid de möjligheter och utmaningar varje enskilt företag möter. Vårt kassaflöde ger oss möjlighet att stödja strategiska initiativ i våra företag, tillvarata investeringsmöjligheter och generera en stadigt stigande utdelning till våra aktieägare.

Affärsområden
Våra investeringar hanteras inom Noterade Kärninvesteringar, Patricia Industries och EQT. Genom betydande ägande och styrelserepresentation arbetar vi för att utveckla våra företag, både inom Noterade Kärninvesteringar och Patricia Industries. Vi definierar värdeskapandeplaner och benchmarkar företagen för att bidra till att de bibehåller eller uppnår positionen best-in-class i sina respektive branscher.

Noterade Kärninvesteringar
Våra Noterade Kärninvesteringar utgör majoriteten av våra tillgångar. Våra noterade kärninvesteringar är ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Epiroc, Ericsson, Husqvarna, Nasdaq, Saab, SEB, Sobi och Wärtsilä. Dessa är multinationella företag med starka marknadspositioner och beprövade affärsmodeller.

Patricia Industries
Patricia Industries består av våra helägda dotterföretag, partnerägda företag och finansiella investeringar, och huvudfokuset är att investera i och utveckla helägda företag i Norden och Nordamerika. Våra dotterföretag är Aleris, BraunAbility, Grand Group, Laborie, Mölnlycke, Permobil, Piab, Sarnova och Vectura. 3 Scandinavia grundades år 2000 och har varit partnerägt sedan dess. Dessa företag har generellt starka marknadspositioner och företagskulturer i branscher med långsiktig tillväxtpotential. Patricia Industries portfölj inkluderar även finansiella investeringar från vår tidigare venture capitalverksamhet, Investor Growth Capital.

EQT
Vi är en av grundarna till EQT och har varit en sponsor av fonderna sedan starten. EQT bedriver verksamhet i Europa, USA och Asien inom flera olika tillgångsklasser: equity, mid-market, infrastructure, credit och ventures.

Kontor och antal anställda
Våra 91 medarbetare är baserade på våra kontor i Stockholm, New York och Palo Alto. 

Ordförande
Jacob Wallenberg sedan 2005.

Vd och koncernchef
Johan Forssell sedan 2015.

investor pattern