Investor i korthet

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av internationella kvalitetsbolag.

Vi har ett långsiktigt investeringsperspektiv och stödjer våra företag i deras arbete för att skapa uthålligt värde. Genom styrelserepresentation, industriell kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att våra företag ska uppnå eller bibehålla positionen best-in-class. 

Vision
Som långsiktig ägare bygger och utvecklar vi aktivt ledande företag.

Affärsidé
Investor äger betydande poster i högkvalitativa företag. Via styrelserepresentation arbetar vi för kontinuerliga förbättringar i företagen. Med vår industriella erfarenhet, vårt omfattande nätverk och vår finansiella styrka, strävar vi efter att våra företag ska uppnå eller bibehålla positionen best-in-class.

Vi utvärderar alltid de möjligheter och utmaningar varje enskilt företag möter. Vårt kassaflöde ger oss möjlighet att stödja strategiska initiativ i våra företag, tillvarata investeringsmöjligheter och generera en stadigt stigande utdelning till våra aktieägare.

Affärsområden
Våra investeringar hanteras inom Noterade Kärninvesteringar, EQT och Patricia Industries. Genom betydande ägande och styrelserepresentation arbetar vi för att utveckla våra företag, både inom Noterade Kärninvesteringar och Patricia Industries. Vi definierar värdeskapandeplaner och benchmarkar företagen för att bidra till att de bibehåller eller uppnår positionen best-in-class i sina respektive branscher.

Noterade Kärninvesteringar
Våra Noterade Kärninvesteringar utgör majoriteten av våra tillgångar. Våra noterade kärninvesteringar är ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Husqvarna, Nasdaq, Saab, SEB, Sobi och Wärtsilä. Dessa är multinationella företag med starka marknadspositioner och beprövade affärsmodeller.

EQT
Vi är en av grundarna till EQT och har varit en sponsor av fonderna sedan starten. EQT bedriver verksamhet i Europa, USA och Asien inom flera olika tillgångsklasser: equity, mid-market, infrastructure, credit och ventures.

Patricia Industries
Patricia Industries fokuserar på att utveckla Investors onoterade innehav, främst våra helägda dotterföretag Aleris, BraunAbility, Grand Group, Laborie, Mölnlycke, Permobil och Vectura, samt vår partner-ägda investering 3 Skandinavien. Dessa företag har starka marknadspositioner och företagskulturer i branscher med långsiktig tillväxtpotential. Patricia Industries portfölj inkluderar även finansiella investeringar från vår tidigare venture capitalverksamhet, Investor Growth Capital.

Kontor och antal anställda
Våra 87 medarbetare är baserade på våra kontor i Stockholm, New York och Palo Alto. 

Ordförande
Jacob Wallenberg sedan 2005.

Vd och koncernchef
Johan Forssell sedan 2015.

investor pattern