102 år av framgångsrikt företagsbyggande

Investors affärsfilosofi har varit densamma sedan företagets bildande 1916; att finansiera och bygga världsledande företag.

Under årens lopp med högkonjunkturer, ekonomiska depressioner, krig, globalisering och en kapitalmarknad i ständig utveckling har Investors anpassning och utveckling fortsatt.

Vi har investerat i bolag inom nya attraktiva marknader och branscher men även avyttrat bolag längs vägen och utvecklingsviljan sedan 1916 har skett på basen av den bibehållna affärsfilosofin.

Relaterade länkar

investor pattern