Organisation

Våra strategiska tillgångar inkluderar vårt anseende, vårt nätverk och våra anställda.

Våra medarbetare är centrala i vår modell för värdeskapande. Det är endast med beslutsamhet och engagemang från våra medarbetare som vi kan generera långsiktigt värde för våra aktieägare och bedriva vår verksamhet effektivt. Vi lägger stor vikt vid att kunna erbjuda en hållbar och attraktiv arbetsplats med fokus på kompetens, professionalism och kvalitetsmedvetande.

Vår organisation består av anställda inom ledningsgruppen, investeringsorganisationerna för Noterade Kärninvesteringar och Patricia Industries, Corporate Relations & Communications, Group Finance, Human Resources, IT, Legal, Corporate Governance & Compliance, Office Support och Trading.

Förutom våra anställda, är vårt globala nätverk en unik strategisk tillgång. Med Investors anseende och vår långa historia av att utveckla företag, har vi byggt ett starkt internationellt varumärke som vi arbetar med att utöka. Vårt starka varumärke och nätverk hjälper oss att komma i kontakt med intressanta företag och attrahera rätt personer till vår organisation.

 

investor pattern