Ledningsgrupp

Investor har en ledningsgrupp som består av Johan Forssell, Vd och koncernchef, Petra Hedengran, Chefsjurist och ansvarig för Bolagsstyrning samt investeringar i EQT, Daniel Nodhäll, Chef Noterade Kärninvesteringar, Helena Saxon, Finansdirektör och Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör och chef Hållbarhet.

Medlemmar av den utökade ledningsgruppen
Den utökade ledningsgruppen består av Investors ledningsgrupp tillsammans med tre ytterligare medlemmar: Jessica Häggström, chef Human Resources och Patricia Industries Co-Heads Christian Cederholm och Noah Walley.

Ledningsgrupp

Medlemmar av den utökade ledningsgruppen

investor pattern