Daniel Nodhäll

Daniel Nodhäll

Position: Chef Noterade Kärninvesteringar

Medlem av ledningsgruppen sedan 2015
Anställd 2002
Född 1978
Nationalitet: Svensk

Aktuella uppdrag
Ledamot: Husqvarna och Saab

Arbetslivserfarenhet
Investment Manager: Investor AB
Head of Capital Goods: Investor AB

Utbildning
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm

Aktieinnehav i Investor

A-aktier:

9.787

B-aktier:

5.105

Totalt antal aktier:

14.892

 

investor pattern