Helena Saxon

Helena Saxon

Position: Finansdirektör

Medlem av ledningsgruppen sedan 2015
Anställd sedan 1997
Född 1970
Nationalitet: Svensk

Aktuella uppdrag
Ledamot: SEB och Sobi

Arbetslivserfarenhet
Ledamot: Aleris, Gambro och Mölnlycke
Investment Manager: Investor AB
CFO: Hallvarsson & Halvarsson och Syncron International
Finansanalytiker: Goldman Sachs

Utbildning
Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm, IMD, INSEAD

Aktieinnehav i Investor

A-aktier:

0

B-aktier:

11.297

Totalt antal aktier:

11.297

 

investor pattern