Petra Hedengran

Petra Hedengran

Position: Chefsjurist och ansvarig för bolagsstyrning, samt för investeringar i EQT

Medlem av ledningsgruppen sedan 2007
Anställd 2007
Född 1964
Nationalitet: Svensk

Aktuella uppdrag
Ledamot: Alecta, Electrolux och Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Arbetslivserfarenhet
Ledamot: EQT Partners, Lindorff Group, Svensk Exportkredit, Svenska Skeppshypotekskassan och Allmänna Änke- och Pupillkassan
Partner och Head of Banking and Financing Group: Advokatfirman Lindahl
Bolagsjurist respektive Chefsjurist: ABB Financial Services, Nordic Region
Tingsnotarie: Stockholms Tingsrätt
Associate: Gunnar Lindhs Advokatbyrå

Utbildning
Jur. kand., Stockholms Universitet

Aktieinnehav i Investor

A-aktier:

2.000

B-aktier:

16.000

Totalt antal aktier:

18.000

investor pattern