Viveka Hirdman-Ryrberg

Viveka Hirdman-Ryrberg

Position: Kommunikationsdirektör och chef Hållbarhet

Medlem av ledningsgruppen sedan 2018
Anställd sedan 2018
Född 1963
Nationalitet: Svensk

Aktuella uppdrag
Ledamot: Sveriges Kommunikatörer, Misum vid Handelshögskolan

Arbetslivserfarenhet
SEB: Kommunikationsdirektör och medlem av verkställande ledning samt ordförande Group Sustainability Committee, innan dess chef VD-kansli och olika roller inom SEB:s liv-, kontorsrörelse- och kapitalförvaltningsverksamhet
Ledamot: Grand Hôtel och Mentor Sverige
Konsult: PWC

Utbildning
Civ.eko och ekon.lic Handelshögskolan i Stockholm

Aktieinnehav i Investor

A-aktier:

0

B-aktier:

3.325

Totalt antal aktier:

3.325

investor pattern