Gunnar Brock

Gunnar Brock

Position: Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2009
Född 1950
Nationalitet: Svensk

Aktuella uppdrag
Ordförande: Mölnlycke, Stena
Ledamot: Patricia Industries, ABB, Handelshögskolan i Stockholm och Syngenta 
Medlem: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Arbetslivserfarenhet
Ordförande: Rolling Optics, Stora Enso
Vd: Alfa Laval, Atlas Copco, Tetra Pak Group  och Thule International
Ledamot: Lego, SOS Barnbyar och Total

Utbildning
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Styrelseutskott
Ledamot: Revisions- och riskutskottet

Aktieinnehav i Investor

A-aktier:

0

B-aktier:

0

Totalt antal aktier:

0

Syntetiska aktier:

5,339

 

investor pattern