Jacob Wallenberg

Jacob Wallenberg

Position: Ordförande

Ordförande sedan 2005
Vice ordförande 1999-2005
Styrelseledamot sedan 1998
Född 1956
Nationalitet: Svensk

Aktuella uppdrag
Vice Ordförande: ABB, Ericsson, FAM och Patricia Industries
Ledamot: Nasdaq, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Tsinghua School of Economics Advisory board, Steering Committee European Round Table of Industrialists (ERT)
Medlem: IBLAC (Mayor of Shanghai’s International Business Leaders Advisory Council), Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), The European Round Table of Industrialists (ERT), Svenskt Näringsliv

Arbetslivserfarenhet
Ordförande: Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB)
Vice Ordförande: Atlas Copco, Investor, Stora och SAS
Vd och koncernchef: SEB
Ledamot: The Coca-Cola Company, Electrolux, Stora, WM-data, Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms Handelskammare
Vice vd och finansdirektör: Investor

Utbildning
B.Sc. Economics och M.B.A., Wharton School, University of Pennsylvania, Reservofficer, Flottan

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare (Ledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse)

Styrelseutskott
Ordförande: Ersättningsutskottet
Ledamot: Revisions- och riskutskottet

Aktieinnehav i Investor

A-aktier:

146.669

B-aktier:

315.572

Totalt antal aktier:

462.241

Syntetiska aktier:

0

investor pattern