Johan Forssell

Johan Forssell

Position: Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2015
Vd och koncernchef sedan 2015
Medlem av ledningsgruppen sedan 2006
Anställd 1995
Född 1971
Nationalitet: Svensk

Aktuella uppdrag
Ledamot: Atlas Copco, Epiroc, EQT AB, Handelshögskolan i Stockholm, Patricia Industries och Wärtsilä
Medlem: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Arbetslivserfarenhet
Ledamot: Saab
Projektansvarig: Aleris
Ansvarig Kärninvesteringar: Investor 
Analyschef: Investor
Ansvarig Verkstad- och Hälsosektorn: Investor
Ansvarig Verkstadsektorn: Investor
Analytiker Kärninnehav: Investor

Utbildning
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm

Oberoendeförhållande
Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Aktieinnehav i Investor

A-aktier:

45.000

B-aktier:

54.169

Totalt antal aktier:

99.169

Syntetiska aktier:

0

 

investor pattern