Josef Ackermann

Josef Ackermann

Position: Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2012
Född 1948
Nationalitet: Schweizisk

Aktuella uppdrag
Ordförande: Bank of Cyprus
Hedersordförande: St. Gallen Foundation for International Studies

Arbetslivserfarenhet
Ordförande: Zurich Insurance Group
Ordförande Management Board och Group Executive Committee: Deutsche Bank
President Executive Board: Schweizerische Kreditanstalt
Director: Renova Management
International Advisory Board: Akbank

Utbildning
Dr. oec. economics and social sciences, University of St. Gallen, Schweiz

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Aktieinnehav i Investor

A-aktier:

0

B-aktier:

0

Totalt antal aktier:

0

Syntetiska aktier:

5,339

investor pattern