Magdalena Gerger

Magdalena Gerger

Position: Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2014
Född 1964
Nationalitet: Svensk

Aktuella uppdrag
Vd och koncernchef: Systembolaget
Ledamot: Ahlsell och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Medlem: Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Arbetslivserfarenhet
Ordförande: IQ-initiativet
Ledamot: Husqvarna, IKEA (Ingka Holding) och Svenska Spel
Vice President, ansvarig för Färskvaror, Marknad och Innovation: Arla Foods
Managementkonsult: Futoria AB
Divisionschef: Nestlé 
Marknadsdirektör: ICI Paints och Procter & Gamble

Utbildning
Civilekonom och M.B.A., Handelshögskolan, Stockholm
M.B.A. utbyte, McGill University, Montreal, Canada

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Styrelseutskott
Ledamot: Revisions- och riskutskottet

Aktieinnehav i Investor

A-aktier:

0

B-aktier:

4.441

Totalt antal aktier:

4.441

Syntetiska aktier:

4.421

 

investor pattern