Tom Johnstone, CBE

Tom Johnstone, CBE

Position: Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2010
Född 1955
Nationalitet: Brittisk

Aktuella uppdrag
Ordförande: Combient och Husqvarna
Vice Ordförande: Wärtsilä 
Ledamot: Volvo Cars
Medlem: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Arbetslivserfarenhet
Vd och koncernchef: SKF
Ledamot: SKF, Electrolux och Teknikföretagen
Vice Vd: SKF
Divisionschef: Automotive Division, SKF

Utbildning
M.A., University of Glasgow
Honorary Doctorate in Business Administration från the University of South Carolina, USA
Honorary Doctorate in Science från Cranfield University, UK

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Styrelseutskott
Ledamot: Ersättningsutskottet

Aktieinnehav i Investor

A-aktier:

0

B-aktier:

0

Totalt antal aktier:

0

Syntetiska aktier:

5.901 

investor pattern