Våra investeringar

Investors investeringar är uppdelade inom Noterade Kärninvesteringar, Patricia Industries och EQT. Noterade Kärninvesteringar består av våra långsiktiga strategiska noterade innehav. Patricia Industries innehåller våra helägda dotterföretag och andra onoterade investeringar. EQT innehåller våra investeringar i EQT:s fonder.

Noterade Kärninvesteringar

Kärninvesteringar utgör majoriteten av våra tillgångar och består av börsnoterade bolag med starka internationella marknadspositioner.

Patricia Industries

Våra helägda dotterföretag, partnerägda investeringar och övriga investeringar.

EQT

Våra investeringar i EQT:s fonder.

investor pattern