EQT

Våra investeringar i EQT:s fonder.

investor pattern