EQT

Ett investeringsföretag med portföljbolag i Europa, Asien och USA

Vår syn

  • Våra investeringar i EQT har varit mycket framgångsrika över tid och vi kommer att fortsätta att investera i EQT:s fonder.
  • Även om kassaflödet varierar från år till år beroende på om fonderna befinner sig i investerings- eller avyttringsfas, förväntar vi oss att våra investeringar i EQT:s fonder kommer att fortsätta att generera ett starkt nettokassaflöde över tid.
Besök företagets webbplats

Företagsfakta

Bolagssäte:

Stockholm, Sverige

Noterad:

Onoterat

Företagsområde:

EQT

Andel av totala tillgångar (%):

6

Ägarandel kapital/röster (%):

-

Investeringsår:

1995

Styrelserepresentation:

Johan Forssell
investor pattern