Delårsrapport januari-juni 2015

Substansvärdet uppgick till 279.574 Mkr (367 kronor per aktie) per den 30 juni 2015, en minskning med 16.216 Mkr (21 kronor per aktie), under kvartalet, vilket motsvarar en förändring inklusive återlagd utdelning, om -3 procent. Under den senaste 20-årsperioden har substansvärdeökningen, inklusive återlagd utdelning, uppgått till 13 procent i genomsnitt per år. Investors nya struktur, med investeringarna uppdelade i Noterade Kärninvesteringar, EQT och Patricia Industries, implementerades.

Till rapporten       Till presentationen        Till webcast