Delårsredogörelse januari-september 2015

Substansvärdet uppgick till 257.520 Mkr (338 kronor per aktie) per den 30 september 2015, en minskning med 22.054 Mkr (29 kronor per aktie), under kvartalet, vilket motsvarar en förändring om -8 procent. Under den senaste 20-årsperioden har substansvärdeökningen, inpklusive återlagd utdelning, uppgått till 12 procent i genomsnitt per år. Investor förvärvade aktier i Wärtsilä för totalt 170 Mkr. Investors ägande ökade till 17,2 procent av kapitalet och rösterna i Wärtsilä. Patricia Industries förvärv av BraunAbility annonserades. BraunAbilitys omsättning uppgick till 415 MUSD 2014. BraunAbility kommer att bli ett nytt helägt dotterföretag och förvärvet förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2015.

Till rapporten       Till webbsändningen        Till presentationen

 

  • Noterade Kärninvesteringar

    Kärninvesteringar utgör majoriteten av våra tillgångar och består av börsnoterade bolag med starka internationella marknadspositioner.

  • Patricia Industries

    Våra helägda dotterföretag, partnerägda investeringar och övriga investeringar.

Vår vision är att vara erkänd som en framstående investerare som utvecklar ledande företag.