Delårsredogörelse januari-mars 2014

Substansvärdet uppgick till 227.584 Mkr (299 kronor per aktie) per den 31 mars 2014, en ökning med 12.167 Mkr (16 kronor per aktie) under kvartalet, vilket motsvarar en förändring om 6 procent. Under den senaste 20-årsperioden har substansvärdeökningen, inklusive återlagd utdelning, uppgått till 15 procent per år. Investor erhöll 868 Mkr netto från EQT och 362 Mkr från Investor Growth Capital under det första kvartalet. Ytterligare aktier i ABB förvärvades för 239 Mkr.

Till pressmeddelandet

Till rapporten

Årsstämma 6 maj 2014

Investor kallar till årsstämma tisdagen den 6 maj 2014 klockan 15.00 på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 13.30. Klockan 14.00 startar ”Investordialogen”, där Investors styrelseordförande Jacob Wallenberg och verkställande direktören Börje Ekholm finns tillgängliga för dialog och frågor.

Till anmälan  

Mer information om årsstämman

  • Kärninvesteringar

    Kärninvesteringar utgör majoriteten av våra tillgångar och består av börsnoterade bolag och majoritetsägda dotterföretag med starka internationella marknadspositioner.

  • Finansiella investeringar

    Våra Finansiella investeringar utgörs av bolag med attraktiv tillväxt och lönsamhetspotential. Investeringar görs i bolag som kan generera betydande värde och kassaflöde över tid.

Vår vision är att vara erkänd som en framstående investerare som utvecklar ledande företag.