Årsstämma 12 maj 2015 

Investor kallar till årsstämma tisdagen den 12 maj 2014 klockan 15.00 på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 13.30. Klockan 14.00 startar ”Investordialogen”, där Investors styrelseordförande Jacob Wallenberg och verkställande direktören Börje Ekholm finns tillgängliga för dialog och frågor.

Till anmälan          Till AGM 2015

Delårsredogörelse januari-mars 2015

Substansvärdet uppgick till 295.790 Mkr (388 kronor per aktie) per den 31 mars 2015, en ökning med 34.827 Mkr (45 kronor per aktie), motsvarande 13 procent, under kvartalet. Under den senaste 20-årsperioden har substansvärdeökningen, inklusive återlagd utdelning, uppgått till 14 procent i genomsnitt per år.

Till rapporten

  • Kärninvesteringar

    Kärninvesteringar utgör majoriteten av våra tillgångar och består av börsnoterade bolag och majoritetsägda dotterföretag med starka internationella marknadspositioner.

  • Finansiella investeringar

    Våra Finansiella investeringar utgörs av bolag med attraktiv tillväxt och lönsamhetspotential. Investeringar görs i bolag som kan generera betydande värde och kassaflöde över tid.

Vår vision är att vara erkänd som en framstående investerare som utvecklar ledande företag.