Årsstämma 10 maj 2016 

Investor kallar till årsstämma tisdagen den 10 maj 2016 klockan 15.00 på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 13.00. Klockan 14.00 startar ”Investordialogen”, där Investors styrelseordförande Jacob Wallenberg och verkställande direktören Johan Forssell finns tillgängliga för dialog och frågor.

Till Årsstämma 2016

Delårsredogörelse januari-mars 2016

Substansvärdet uppgick till 262.282 Mkr (344 kronor per aktie) per den 31 mars 2016, en minskning med 9.519 Mkr (13 kronor per aktie), under kvartalet, vilket motsvarar en förändring om -4 procent. Under den senaste 20-årsperioden har substansvärde-ökningen, inklusive återlagd utdelning, uppgått till 9 procent i genomsnitt per år.

Till rapporten 

  • Noterade Kärninvesteringar

    Kärninvesteringar utgör majoriteten av våra tillgångar och består av börsnoterade bolag med starka internationella marknadspositioner.

  • Patricia Industries

    Våra helägda dotterföretag, partnerägda investeringar och övriga investeringar.

Vår vision är att vara erkänd som en framstående investerare som utvecklar ledande företag.