Investor publicerar årsredovisningen för 2013 på webben

Investor har publicerat den fullständiga årsredovisningen för 2013, både på engelska och svenska, på www.investorab.com.Tryckt version kommer att distribueras inom kort.

Till årsredovisningen 2013

Årsstämma 6 maj 2014

Investor kallar till årsstämma tisdagen den 6 maj 2014 klockan 15.00 på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 13.30. Klockan 14.00 startar ”Investordialogen”, där Investors styrelseordförande Jacob Wallenberg och verkställande direktören Börje Ekholm finns tillgängliga för dialog och frågor.

Till anmälan  

Mer information om årsstämman

  • Kärninvesteringar

    Kärninvesteringar utgör majoriteten av våra tillgångar och består av börsnoterade bolag och majoritetsägda dotterföretag med starka internationella marknadspositioner.

  • Finansiella investeringar

    Våra Finansiella investeringar utgörs av bolag med attraktiv tillväxt och lönsamhetspotential. Investeringar görs i bolag som kan generera betydande värde och kassaflöde över tid.

Vår vision är att vara erkänd som en framstående investerare som utvecklar ledande företag.