Johan Forssell ny vd för Investor från Årsstämman 2015 

Styrelsen för Investor har beslutat att utse Johan Forssell till ny vd och koncernchef från den 12 maj 2015. I linje med detta utvecklas Investors affär i ett nästa steg. För att både tydliggöra ägandet i de noterade bolagen, och bygga upp fler onoterade helägda dotterföretag, skapas därför en ny division inom Investor. Investors organisation ges därmed en tydligare struktur med två ben – ett med fokus på aktivt ägande i noterade kärninvesteringar – och ett med fokus på att utveckla och expandera portföljen av helägda dotterbolag.

Till pressmeddelandet

Förändringar i Investor AB:s ledningsgrupp

Den 28 januari aviserades att styrelsen för Investor beslutat att från den 12 maj 2015 utse Johan Forssell till ny vd. Mot denna bakgrund kommer Investors ledningsgrupp bestå av följande personer med tillhörande ansvarsområden:

Johan Forssell – Vd och koncernchef
Helena Saxon – CFO
Daniel Nodhäll – Noterade kärninvesteringar
Petra Hedengran – Chefsjurist, ansvarig för bolagsstyrning och fondinvesteringar i EQT
Stefan Stern – Kommunikation, Public Affairs och CSR

Förändringarna träder i kraft den 12 maj, med undantag för Helena Saxon som tillträdde sin befattning den 1 mars och Petra Hedengran som ingått i ledningsgruppen sedan 2007.

Till pressmeddelandet

  • Kärninvesteringar

    Kärninvesteringar utgör majoriteten av våra tillgångar och består av börsnoterade bolag och majoritetsägda dotterföretag med starka internationella marknadspositioner.

  • Finansiella investeringar

    Våra Finansiella investeringar utgörs av bolag med attraktiv tillväxt och lönsamhetspotential. Investeringar görs i bolag som kan generera betydande värde och kassaflöde över tid.

Vår vision är att vara erkänd som en framstående investerare som utvecklar ledande företag.