Delårsrapport januari-juni 2014

Substansvärdet uppgick till 232.501 Mkr (305 kronor per aktie) per den 30 juni 2014, en ökning med 4.917 Mkr (6 kronor per aktie) under kvartalet, vilket motsvarar en förändring, inklusive återlagd utdelning, om 5 procent. Under den senaste 20-årsperioden har substansvärdeökningen, inklusive återlagd utdelning, uppgått till 14 procent per år. Ytterligare aktier i ABB förvärvades för 833 Mkr. Permobil förvärvade TiLite, en ledande tillverkare av avancerade manuella rullstolar, som en del i företagets strategi att bli en ledare inom lösningar för komplex rehabilitering. EQT distribuerade 117 Mkr netto till Investor. I konstant valuta ökade värdet med 10 procent. Investor Growth Capital distribuerade 105 Mkr till Investor. I konstant valuta minskade värdet med 3 procent.

Länk till rapporten 

Länk till webbcast

  • Kärninvesteringar

    Kärninvesteringar utgör majoriteten av våra tillgångar och består av börsnoterade bolag och majoritetsägda dotterföretag med starka internationella marknadspositioner.

  • Finansiella investeringar

    Våra Finansiella investeringar utgörs av bolag med attraktiv tillväxt och lönsamhetspotential. Investeringar görs i bolag som kan generera betydande värde och kassaflöde över tid.

Vår vision är att vara erkänd som en framstående investerare som utvecklar ledande företag.